22.06.2018 r. 

Ważne i pilne

Loginy i hasła umożliwiające dostęp do wyników egzaminów : egzamin maturalny i zawodowy

1. Egzamin maturalny

Absolwenci, którzy składali deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w OKE w Poznaniu (likwidacja macierzystej szkoły) loginy i hasła mogą odebrać  w szkole, w której przystąpili do egzaminu w maju 2018 r. lub w OKE w Poznaniu (VIIIp.) 

Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu maturalnego możliwe będzie od dnia 3 lipca 2018 r. (nie wcześniej).

2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Absolwenci, którzy składali deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w OKE w Poznaniu  loginy i hasła mogą odebrać w OKE w Poznaniu (VIIIp.)

Zalogowanie do serwisu uczniów w zawodzie możliwe będzie od dnia 31 sierpnia 2018 r. (nie wcześniej).

Archiwum aktualności

Partnerzy