Akcja "Przelew życia" 17-11-2017

Dzięki inicjatywie Pani Małgorzaty Kulik oraz ks. Tomasza Kudaszewicza 16 listopada na parkingu Bronka odbyła się akcja „Przelew Życia”. Między 09:00 a 15:00 każda chętna osoba mogła wsiąść do kwiobusu, poddać się badaniom i zostać Honorowym Dawcą Krwi oraz zarejestrować się w banku dawców szpiku DKMS. Dyrektor LO im. W. Broniewskiego, Pan Wiktor Kamieniarz pięknie podziękował organizatorom, pracowników mobilnego punktu pobierania krwi oraz uczniom. Dołączamy się do podziękowań, zwłaszcza że akcja przyciągnęła też reprezentację Computer College. Rezultatem „Przelewu Życia” było zgłoszenie się 160 osób, z których krew udało się pobrać od 70. Do rejestru DKMS zarejestrowały się 52 osoby. Przejaw dobrej woli i życzliwości wobec innych zasługuje na wielką pochwałę. Oby takie zdarzenia miały miejsce częściej.

Partnerzy