Matury - harmonogram i procedury 29-05-2020

Kochani, zapoznajcie się z harmonogramem i procedurami postępowania podczas egzaminów maturalnych.

HARMONOGRAM MATUR PISEMNYCH
Zasady postępowania podczas matur pisemnych
Procedury przeprowadzania egzaminów

Partnerzy