Rocznica Powstania w getcie warszawskim - akcja "Żonkile" 19-04-2017

O historii Powstania w getcie warszawskim można posłuchać na lekcji, przeczytać w Internecie, obejrzeć program w telewizji. Nic jednak nie przybliża nas do historii tak, jak udział akcjach społecznych, kiedy z własnej woli stajemy się częścią świadomej wspólnoty. W takich okolicznościach dajemy świadectwo swojej wiedzy, współczucia i składamy hołd tym, których dotknęło okrucieństwo wojny. Powstanie wybuchło 19.04.1943 i było odpowiedzią na ostateczna decyzję o likwidacji getta. Trwało do połowy maja i zakończyło się porażką. Jeden z ocalałych, Marek Edelman, do końca swojego życia, w rocznicę powstania składał pod pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żonkili. To zainspirowało pracowników Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN do stworzenia akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkil". Jej celem było rozpowszechnienie wiedzy o dzielnych ludziach, którzy podjęli walkę o życie. Akcja trwa już od kilku lat. W tym roku jej uczestnikami stali się uczniowie Computer College. Na lekcji historii własnoręcznie zrobili setki papierowych żonkili i już od samego rana w okolicach Atrium rozdają je mieszkańcom Koszalina.

Partnerzy