Ślubowanie klas wojskowych 26-02-2019

W koszalińskiej siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów I W LO i II W LO. Odebrał je, pełniący obowiązki komendanta Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, ppłk Józef Trejder. W niezwykłym dla uczniów momencie uczestniczyli rodzice adeptów oraz dyrekcja szkoły Computer College. Jak co roku nie obyło się bez wzruszeń. Szczególnie podczas składania przysięgi. Uczniowie ślubowali poszanowanie godności i poświęcenie Ojczyźnie. Poniżej zamieszczamy pełny tekst ślubowania, a także zdjęcia.   

Partnerzy