Survival dla ucziów Computer College - już w czwartek 21.06. 18-06-2018

Szanowni Uczniowie! Pragniemy poinformować, że w czwartek 21 czerwca szkoła organizuje jednodniowe szkolenie Survival (8HRS organizowane przez Firmę SURFA Outdoor) dla ok. 15 uczniów naszej szkoły (szkolenie dla uczniów Computer College jest nieodpłatne, szkoła zapewnia też dowóz i wyżywienie). Wyjazd o godz. 9.00, powrót ok. godz. 16-17.00 Lokalizacja - Boboliczki https://goo.gl/maps/KVQ7L9KJf5M2 Szkolenie obejmuje m.in:
• podstawowe procedury w sytuacji survivalowej,
• szkolenie z bezpieczeństwa posługiwania się narzędziami w środowisku outdoorowym,
• nauka technik rozpalania ognia różnymi metodami, w tym improwizowanymi,
• pozyskiwanie wody i żywności w środowisku naturalnym,
• podstawy topografii i nawigacji w terenie,
• podstawy budowy improwizowanych schronień ze środków naturalnych i sztucznych,
• podsumowanie,
• rozdanie certyfikatów (ok. godz. 16:00). Zajęcia prowadzi Artur Szuszkiewicz instruktor survivalu nr uprawn. 2153/SUR/2016 Proszę zainteresowanych o pilne potwierdzenie mail'em chęci udziału najpóźniej do poniedziałku do godz. 16.00. Zapraszamy gorąco!

Zgoda rodziców na wyjazd ucznia

Partnerzy