Święto liczby π 28-03-2021

14 marca 2021 r. odbyła się IX Edycja Szkolnego Konkursu „Święto liczby π”. Udział wzięło 7 uczniów Computer College TEB Edukacja z klas: I PLO, II WG I IV PTI.

“Święto liczby π“ to okazja do innego spojrzenia na matematyczne myślenie. Stworzyło możliwość publicznego zaprezentowania plakatów i projekcji komiksu o treściach matematycznych przygotowanych przez zainteresowanych uczniów. Umożliwiło zaprezentowanie umiejętności plastycznych przy wykonaniu plakatu o treściach matematycznych oraz komiksu. Dało sposobność łatwego przyswajania wiedzy podczas zabawy i korzystania z multimediów uatrakcyjniających naukę. Uczniowie z bardzo dużym zaangażowaniem wykonali zadanie konkursowe.

Celem przedsięwzięcia jest:

-  dostrzeganie przez uczniów piękna matematyki;

-  rozwijanie u uczniów zainteresowań matematycznych;

-  rozbudzanie u uczniów talentów matematycznych;

-  kształcenie umiejętności planowania i organizowania własnej pracy oraz przyjmowania za nią odpowiedzialności;

Uczniowie:

-  korzystają ze źródeł i informacji zawartych w prezentacji multimedialnej;

-  w ciekawy sposób prezentują zdobyte informacje;

-  rozwijają wyobraźnię;

-  korzystają z nowoczesnych narzędzi i źródeł informacji – tablica multimedialna;

-  stosują zdobytą wiedzę w praktyce;

-  prezentują swoje umiejętności plastyczne;

-  doskonalą swoje umiejętności plastyczne;

-  doskonalą umiejętność koncentracji uwagi i logicznego myślenia.

Działania konkursowe:

-   ogłoszenie konkursu plastycznego na temat związany z ujęciem liczby π w aspekcie plastycznym.

Metody i formy pracy aktywizujące reprezentację uczniów poszczególnych klas

-  prezentacja multimedialna;

-  plakat.

Podsumowanie wyników konkursu:

I miejsce  Adrian Gajos kl. IV PTI

I miejsce Sebastian Grosiak kl. I WG

II miejsce Paulina Steć kl. II WG

II miejsce Amelia Tarnawczyk kl. II WG

III miejsce Radosław Błędowski kl. IV PTI

wyróżnienie Alan Woronowicz kl. I WLO

wyróżnienie Wiktoria Wesołowska kl. I WLO

 

 

Organizator konkursu i autorka powyższego sprawozdania:
mgr Anna Bartkowska

 

                                                                             

Partnerzy