UWAGA UCZNIOWIE KLAS: I TE , I TP, I B LO 27-11-2021

Klasy I TE i I TP są na kwarantannie i nauczaniu zdalnym do dnia 03.12.2021 r. włącznie.
Natomiast klasa I B LO jest na kwarantannie do 05.12.2021 r.- nauczanie zdalne.
Klasy I TE, I TP i I B LO od poniedziałku nie uczęszczają do szkoły stacjonarnie.

Partnerzy