Warsztaty dla rodziców i opiekunów - 07.12.2020 20-11-2020

Szanowni Rodzice/Opiekunowie, serdecznie zapraszamy Was na warsztaty, których celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów, a także wsparcie w nawiązywaniu dobrych relacji z Waszymi dziećmi/podopiecznymi. Spotkanie odbędzie się na komunikatorze Skype w dniu 07.12.2020 o godzinie 17:00. Planowany czas spotkania to ok. 60 min. Link do wydarzenia: https://join.skype.com/y25LAScpulX8

Potraktujcie to spotkanie jak szansę na poprawę lub umocnienie więzi z Waszą młodzieżą, szczególnie że w czasie ostatnich miesięcy okoliczności są nieco mniej sprzyjające.

Partnerzy