Ważne! Wyniki egzaminów: maturalny i zawodowy 22-06-2018

Ważne i pilne!
Loginy i hasła umożliwiające dostęp do wyników egzaminów : egzamin maturalny i zawodowy
1. Egzamin maturalny
Absolwenci, którzy składali deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w OKE w Poznaniu (likwidacja macierzystej szkoły) loginy i hasła mogą odebrać w szkole, w której przystąpili do egzaminu w maju 2018 r. lub w OKE w Poznaniu (VIIIp.)
Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu maturalnego możliwe będzie od dnia 3 lipca 2018 r. (nie wcześniej).
2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Absolwenci, którzy składali deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w OKE w Poznaniu loginy i hasła mogą odebrać w OKE w Poznaniu (VIIIp.)
Zalogowanie do serwisu uczniów w zawodzie możliwe będzie od dnia 31 sierpnia 2018 r. (nie wcześniej).

Partnerzy