Wewnątrzszkolny Konkurs Języka Angielskiego 16-11-2018

W dniu 14.11.2018 roku odbył się pierwszy etap Wewnątrzszkolnego Konkursu Języka Angielskiego dla klas I i II LO oraz I, II, III PTI. Konkurs został zrealizowany realizowanym w ramach projektu „Bliżej nowoczesności, bliżej Europy". Cele konkursu:
1. Popularyzowanie uczenia się języków obcych wśród uczniów LO i PTI.
2. Promocja działań Computer College w ramach realizacji projektu „Bliżej nowoczesności, bliżej Europy"
3. Popularyzowanie nowoczesnych rozwiązań IT w nauce języka angielskiego.
Do udziału w konkursie przystąpiło 114 uczniów Szkól „Computer College" tj. 65 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego oraz 49 uczniów z Technikum Informatycznego.

Partnerzy