Wojskowa Komisja Uzupełnień w Computer College 6-10-2018

04.10.2018 w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielem Wojskowej Komisji Uzupełnień w Koszalinie. Z WKU współpracujemy na stałe, jednak tym razem spotkanie odbyło się w ramach realizacji II edycji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych”. Prowadzący przeprowadził zajęcia dotyczące m.in. ogólnych zasad naboru do służby wojskowej, uregulowań i podstaw prawnych pełnienia służby, zarówno zawodowej, jak i terytorialnej. W spotkaniu wzięli udział uczniowie II W LO i I PTI.

Partnerzy