Zakończenie roku szkolnego 18-04-2019

Gratulujemy uczniom III WLO , III PLO i IV PTI ukończenia szkoły.
Oceny wystawione i zatwierdzone.
Na Radzie ustalono również, że uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas III WLO , III PLO i IV PTI odbędzie się 26.04.2019 r. o godzinie 8.00 w sali nr 1. Zapraszamy uczniów i jednocześnie przypominamy, że egzaminy maturalne odbędą się bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem - patrz tablica ogłoszeń w szkole.

Partnerzy