Ewaluacja 20-11-2017

Streszczenie z realizacji projektu. Wersja PL i EN
Raport końcowy z realizacji projektu 29.XII.2018 r.
Wnioski z analizy ankiet na temat Tolerancji XII 2018
Wyniki ankiety Tolerancja, grudzień 2018 r.
Wnioski z ankiet. ICT,e-Twinning, j.obce XII 2018
Wyniki ankiety. ICT, e-Twinning, j. obce, XII 2018 r.
Wyniki ankiety. Tolerancja, październik 2017 r.
Wyniki ankiety. ICT, e-Twinning, j.obcy X. 2017 r.
Ankieta. Tolerancja, październik 2017 r.
Wzór. Ankieta po dobytej mobilności.
Wzór ankiety. Nauczanie dwujęzyczne
Wzór. Ankieta przed mobilnością

Partnerzy