Strefa rodzica

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
Druk usprawiedliwienia nieobecności
Harmonogram zebrań z rodzicami 2020/2021
Technikum Informatyczne Szkolny plan nauczania
Program naprawczy frekwencji uczniów
Bezpieczeństwo - profilaktyczne działania MON
Wychowawcy klas - inf. dla rodziców i uczniów
E-papierosom mówimy NIE - ostrzeżenie!
RODO - TECHNIKUM INFORMATYCZNE
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego PTI
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
Postępowanie w syt. zagrożenia bezpieczeństwa
Zakres zadań pielęgniarki szkolnej
 
 

Partnerzy