Egzamin zawodowy

Egzaminy zawodowe - informacja ogólna/terminy
Egzamin zawodowy EE.08 i EE.09 - część pisemna
Egzamin zawodowy EE.08. - część praktyczna
Egzamin zawodowy EE.09 - część praktyczna
Egzamin zawodowy E.14 - część pisemna
Egzamin zawodowy E.12, E.13, E.14 - część praktyczna
Szczegółowe wytyczne - COVID -19

Partnerzy